Giá thành test nhanh, xét nghiệm rRT-PCR mới

Theo Thông tư quy chuẩn mức phí xét nghiệm SARS-CoV-2 có hiệu lực từ hôm 21/2, mức trả tiền đối với test sớm Covid-19 không quá 78.000 đồng/xét nghiệm, đối với kiểm tra rRT-PCR mẫu đơn không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy tắc giá dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 vì trung tâm y tế của Nhà nước thực hiện, gồm việc sử dụng mẫu, bảo quản mẫu, thực hành cũng như trả kết quả thăm khám SARS-CoV-2.

Thông tư này dùng với những trường hợp: trả tiền phí thăm khám SARS-CoV-2 theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; đối tượng dùng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự trả tiền và các tình huống được ngân sách Nhà nước trả tiền theo quy tắc của Luật phòng, chống căn bệnh truyền nhiễm.

Không dùng Thông tư này với những trường hợp dùng mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện cùng với trả kết trái xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng bởi ngân sách Nhà nước thanh toán theo quy tắc của Luật phòng, chống bệnh lây lan

Theo Thông tư hiện đại nhất này (Thông tư 02) thế Thông tư 16, giá tiền dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 trong tình huống thuộc phạm vi trả tiền của Quỹ bảo hiểm y tế như sau:

Kiểm traThăm khám SARS-CoV-2 Ag test nhanh mẫu đơn: giá tiền dịch vụ gồm giá tiền thẳng cũng như giá tiền tiền lương cộng phí sinh phẩm kiểm tra SARS-CoV-2 theo quy chuẩn có mức chi trả tối đa không quá 78.000 đồng/xét nghiệm.

Chi phí theo quy tắc hiện hành tại Thông tư 16 là 109.700 đồng/xét nghiệm. Như thế giá tiền mới sẽ giảm sút tầm khoảng 30% so với mức giá đang tuân thủ.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mẫu đơn:

Giá dịch vụ bao gồm giá tiền trực tiếp và giá tiền tiền lương cộng giá tiền sinh phẩm kiểm tra SARS-CoV-2 theo quy định có mức trả tiền tối đa không quá 178.900 đồng/xét nghiệm.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 với liệu pháp Realtime RT-PCR:

- Tình huống mẫu đơn: chi phí dịch vụ gồm có giá tiền thẳng cùng với giá tiền tiền lương cộng phí sinh phẩm kiểm tra SARS-CoV-2 cho phản ứng theo quy định có mức chi trả tối đa không quá 501.800 đồng/xét nghiệm.

- Trường hợp gộp mẫu: giá tiền dịch vụ gồm phí trực tiếp và chi phí tiền lương cộng phí sinh phẩm kiểm tra SARS-CoV-2 giúp phản ứng theo quy tắc, trong đó sinh phẩm thăm khám giúp phản ứng được chia đều theo số mẫu gộp. Mức chi trả tối đa không vượt quá mức mức giá kiểm tra gộp mẫu quy chuẩn ở phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Mức phí dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế:

Đối với những Địa điểm xét nghiệm bệnh, chữa trị của Nhà nước thuộc những tỉnh, thành phố cũng như các Địa điểm kiểm tra, chữa bệnh trực thuộc những Bộ, cơ quan Trung ương đóng Trên đây địa bàn địa phương, trừ tình huống lấy mẫu, bảo quản mẫu, tuân thủ cùng với trả kết quả thăm khám SARS-CoV-2 ở cộng đồng vì ngân sách Nhà nước chi trả theo nguyên tắc của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm:

Vấn đề tìm mức phí thực hiện theo quy định như Trên đây, trong đó giá tiền bao gồm chi phí thẳng cùng với chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) vì cấp có thẩm quyền của địa phương quy định tuy nhiên không vượt mức giá tối đa khung giá thành dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 theo quy tắc ở Thông tư này.

Đối với những cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế cùng với những phòng khám hạng nhất là, trung tâm y tế hạng I thuộc những Bộ, bộ phận trung ương cũng như các bệnh viện của Nhà nước tuân thủ dịch vụ y tế dự phòng: chi phí thực hành theo quy tắc như Vừa rồi.

Một số hướng dẫn về thanh toán giá thăm khám SARS-CoV-2

Trường hợp bệnh viện chuyển mẫu bệnh phẩm sang bệnh viện không giống không thiếu cơ hội tuân thủ xét nghiệm:

Với tình huống thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế: tuân thủ trả tiền đối với trường hợp chuyển thực hành dịch vụ cận lâm sàng theo quy tắc của pháp luật về bảo hiểm y tế;

Đối với trường hợp không thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế: thanh toán theo chi phí dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 của đơn vị thực hiện xét nghiệm theo quy tắc ở Thông tư này cùng với giá tiền mua sinh phẩm xét nghiệm của đơn vị tuân thủ xét nghiệm theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp việc lấy mẫu hay làm xét nghiệm có sử dụng vật tư, sinh phẩm thăm khám được cấp từ nguồn phòng, chống dịch bởi ngân sách Nhà nước chắc chắn hay được các bộ phận, tổ chức, cá nhân trợ giúp, tài trợ, cấp không thu tiền thì cơ sở y tế của Nhà nước phải trừ phí vật tư, sinh phẩm kiểm tra được giúp sức lúc thu của người bệnh sử dụng dịch vụ, lúc chi trả, quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội, ngân sách Nhà nước.

Tình huống chi phí làm xét nghiệm đắt hơn mức giá tối đa quy định ở Thông tư này, bệnh viện của Nhà nước được quyết toán đăng nhập nguồn kinh phí giao làm chủ, nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị cùng với không được thu của người dùng dịch vụ xét nghiệm.

Tình huống mẫu gộp phát hiện dương đặc điểm, phải tiếp tục làm theo các kiểm tra để phát hiện mẫu dương tính thì giá tiền thực hành xét nghiệm được đặc tính kế tiếp từng tình huống cụ thể đảm bảo quy tắc không trùng lặp về chi phí đã tuân thủ.

Cơ cấu giá dịch vụ kiểm tra SARS-CoV-2 quy chuẩn ở Thông tư bao gồm:

- Giá thành trực tiếp của việc dùng mẫu và bảo quản mẫu; làm cùng với trả kết trái thăm khám SARS-CoV-2.

- Giá tiền tiền lương theo ngạch bậc, những khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế cấp độ do Nhà nước quy định đối với đơn vị quá trình nghiệp công lập theo mức lương Khu vực quy chuẩn ở Nghị định số 38/2019/NĐ-CP hôm 9/5/2019 của hàng đầu phủ quy tắc mức lương Địa điểm đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; không bao gồm phụ cấp phòng, chống dịch Covid-19 của cán bộ và nhân viên y tế.

- Giá thành sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 (sinh phẩm xét nghiệm sớm, sinh phẩm xét nghiệm miễn dịch, sinh phẩm kiểm tra cho phản ứng) theo thực tế dùng cũng như giá tiền mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

この記事へのコメント